بایگانیِ اوت 2010

دل گفت وصالش به دعا باز توان يافت

دادگاه حسین سه هفته پیش تموم شد. ولی هنوز منتظر حکم دادگاه هستیم و حسین نتونسته حتی یک ساعت هم مرخصی بگیره.
یاد قدیمها به خیر. حسین عاشق نون پنیروسبزی و چایی شیرین افطار بود. این دومین ماه رمضونیه که اومده ایران و سر سفره افطار ما نیست.آدم هر جای دنیا هم که باشه ماه رمضون دلتنگ ایران می شه.

پارسال تعریف می کرد کیفیت غذاهای زندان در ماه رمضون خیلی بهتر شده بود.
ما هنوز منتظریم. هنوز شبهای زیادی مونده. کاش بتونیم بعد اینهمه مدت دور هم سر سفره افطار بشینیم.
طفلک مامان که این روزها خیلی بی تابی حسین رو می کنن. میگند توی این ماه عزیز خدا دعاهارو را خیلی راحتر اجابت می کنه. تو رو خدا ما و  حسین رو فراموش نکنید.


این عکس آخرین عکس حسین پیش از بازداشت در حرم شاه‌عبدالعظیم است. بعد از دو سال بازداشت موقت حکم بدومی 19.5 سال زندان براش صادر شده است. ـ